Dane adresowe

Dane Adresowe oraz telefony Urzędu Miejskiego w Łochowie


URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE

 

Województwo:  mazowieckie

 

Powiat:  węgrowski

 

Adres:  Al. Pokoju 75,  07-130 Łochów

 

 

 

Kontakt, telefon:

 

tel: 25 64 37 800
tel./fax: 25 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl

 


 

TELEFONY

do poszczególnych stanowisk w Urzędzie Miejskim w Łochowie:

 

Sekretariat Burmistrza

tel. 25 64 37 806

fax.  25 64 37 880


Kancelaria Ogólna

tel. 25 64 37 800


Sekretarz

tel. 25 64 37 805


Biuro Rady

tel. 25 64 37 837

Przewodniczący Rady Miejskiej

tel. 25 64 37 836


Kadry

tel. 25 64 37 830


Ewidencja Dzialalnoci Gospodarczej - pok. 108

tel. 25 64 37 831


Komunikacja:

tel. 25 64 37 860

fax. 25 64 37 861


Skarbnik

tel. 25 64 37 803


Zastępca Skarbnika

tel.  25 64 37 804


Księgowość analityczna

tel. 25 64 37 828


Wymiar Podatków

tel. 25 64 37 824


Księgowość podatkowa, Podatek od środków transportowych i VAT

tel. 25 64 37 825


Świadczenia rodzinne

tel.25 64 37 844

tel. 25 64 37 843


Fundusz alimentacyjny. Dodatki mieszkaniowe.

tel. 25 64 37 848


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 25 64 37 840


ds. drogowych i inwestycji

tel. 25 64 37 816


Inwestycje

tel. 25 64 37 838


Zamówienia Publiczne

tel. 25 64 37 817

fax. 25 64 37 881


Kasa

tel. 25 64 37 826


Urząd Stanu Cywilnego

tel. 25 64 37 834


Gospodarka odpadami komunalnymi

tel. 25 64 37 819


Zespół ds. ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i komunalnej

tel. 25 64 37 812


ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.

Ochrona Środowiska.

tel. 25 64 37 810


Gospodarka Nieruchomościami i Zagospodarowanie Przestrzenne

tel. 25 64 37 811


Geodezja Powiat i Budownictwo

tel. 25 64 37 821


Geodezja Gminna

tel. 25 64 37 833


Dowody Osobiste

tel. 25 64 37 832


Ewidencja Ludności

tel. 25 64 37 831


BHP, p.poż., Sprawy wojskowe, OSP

tel. 25 64 37 829


Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

tel. 25 64 37 823


Promocja gminy

tel. 25 64 37 814


Komendant Gminny OSP

Stanisław Jarząbek

tel. 608 881 851


Straż Miejska

tel. 25 64 37 899

kom. 501 098 997