Gmina Łochów
Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Komisja ds. Rozw. Prob. Alkohol.

Przeprowadzenie i sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie gminy Łochów

Zamówienie na Przeprowadzenie i sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie gminy Łochów

 

więcej

MIEJSKA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOCHOWIE

 

Skład Komisji:

PRZEWODNICZACY Marek Górniaczyk

V-CE PRZEWODNICZACY Magdalena Sobiczewska

SEKRETARZ Jadwiga Mielcarz

CZŁONKOWIE

Marzena Wójcik

Ewa Kosiorek

ks. Przemysław Łoza

Ireneusz Siemek

 

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łochowie działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446)
  7. zarządzenie Burmistrza Łochowa z dnia 26 października 2016 nr 72/2016
  8. zarządzenie Burmistrza Łochowa z dnia 3 października 2017 r. nr 99/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łochów. (pobierz plik PDF)


OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej.

04.01.2018
więcej