Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Łochów


ostatnai modyfikacja: 06.05.2016
dodane: 12.01.2016

Szanowni Państwo

Przedstawiam do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016-2022 z perspektywą do 2027” i zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Łochów o wnoszenie uwag do dokumentu.

 „Strategia Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016-2022 z perspektywą do 2027” jest dokumentem planistycznym, którego głównym celem jest wyznaczenie kierunków działań mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w najbliższych latach.

Proces tworzenia Strategii został oparty w całości o zasadę partycypacyjno-ekspercką. Przyjęta metoda prac zakładała pracę konsultantów i ekspertów oraz współpracę ze społecznością lokalną na każdym etapie opracowywania dokumentu.

W trakcie opracowywania dokumentu odbyły się seminaria warsztatowe, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, podczas których przedstawiono opracowaną analizę SWOT oraz wspólnie z uczestnikami wypracowano założenia koncepcyjne.

Zastosowanie takiej metodyki działania przy opracowaniu dokumentu strategicznego eliminuje na etapie przeprowadzania analizy możliwość popełnienia błędów oraz gwarantuje wysoki stopień wiarygodności i dokładności pozyskanych danych, a na etapie przygotowawczym pozwala na stworzenie koncepcji zgodnej z oczekiwaniami podmiotów i osób, które będą ją wdrażały.

Dlatego istotne jest dla mnie poznanie opinii mieszkańców Gminy Łochów na temat przygotowanego dokumentu, a wszelkie wniesione uwagi przyczynią się do spełnienia Państwa oczekiwań w zakresie planowania działań podejmowanych w przyszłości.

Zwracam się z prośbą o wnoszenie swoich uwag do dokumentu za pomocą załączonego formularza do dnia 01.02.2016 r.

 

Z wyrazami szacunku

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji

Burmistrza Łochowa

 

/-/Urszula Anna Kalinowska

 


dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Łochów

formularz uwag do dokumentu

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości