Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym


ostatnai modyfikacja: 26.08.2020
dodane: 26.08.2020

Burmistrz Łochowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:
1. być pełnoletni,
2. zamieszkiwać na terenie gminy Łochów,
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: do 27 sierpnia 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania,
telefonu i adresu email.
2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań pkt 1 – 4 kandydata na rachmistrza terenowego składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. Oświadczenie o niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pok. 15 ( parter) Urzędu Miejskiego w Łochowie w godzinach pracy Urzędu.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości