Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Podpisanie umowy partnerskiej obszaru funkcjonalnego doliny Liwca


ostatnai modyfikacja: 25.04.2016
dodane: 20.01.2016

 

W dniu 20 stycznia 2016 r. w Łochowie, w gościnnych progach Pałacu Łochów, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego, Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa – Urszula Anna Kalinowska, podpisała w imieniu Gminy Łochów umowę partnerską Obszaru Funkcjonalnego  Doliny Liwca.

Dokument został podpisany przez 10 podmiotów – przedstawicieli gmin:  Jadów, Łochów  Wyszków, powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, powiatowe Urzędy Pracy  w Węgrowie i Wołominie oraz lokalne grupy działania:  ,,Bądźmy razem” powiatu węgrowskiego  i LGD Równiny Wołomińskiej.

Celem podpisanego porozumienia jest współpraca organów i instytucji samorządowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w celu harmonijnego rozwoju społecznego, kulturalnego i ekonomicznego  obszaru objętego porozumieniem.

W poszanowaniu zasobów naturalnych, w trosce o ochronę środowiska, krajobrazu i zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, sygnatariusze umowy, mają podejmować wspólne inicjatywy i aplikować o środki w celu budowy infrastruktury wzdłuż malowniczej rzeki Liwiec, stanowiącej bazę rozwoju wspólnego obszaru.

Zakres współpracy, w ramach podpisanego porozumienia, jest bardzo szeroki i będzie obejmował, w szczególności:  rozwój turystyki, edukacji, rynku pracy, kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości oraz tworzenia marki i produktów lokalnych.

Tak duża grupa podmiotów zaangażowana w rozwój, z różnorodnym i silnym potencjałem, otwarta na współpracę i na nowych uczestników, z optymizmem patrzy w przyszłość na rozwój Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca i jakości życia mieszkańców tego obszaru.

 Podpisanie umowy Partnerskiej Doliny Liwca1

 Podpisanie umowy Partnerskiej Doliny Liwca2

Podpisanie umowy Partnerskiej Doliny Liwca3

 Podpisanie umowy Partnerskiej Doliny Liwca4

Podpisanie umowy Partnerskiej Doliny Liwca6

 Podpisanie umowy Partnerskiej Doliny Liwca1

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości