Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów


ostatnai modyfikacja: 21.11.2016
dodane: 23.09.2016

 

 

 WFOŚiGW

 

Zakończenie inwestycji pn: „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów".

 

Dnia 22.09.2016 roku podpisano protokół kończący inwestycję pn: „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów".

 

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na działce o powierzchni ok. 3,5 ha we wsi Łojew. Zostało wybudowane na podstawie dokumentacji projektowej i wydanego pozwolenia na budowę. Dnia 22.04.2015 r. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nastąpiło jego zamknięcie.

Dnia 21.06.2016 roku została podpisana umowa na wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów z Konsorcjum w składzie:

  1. ZŁOMPOL PL Sp. z o.o., Sp. k.  ul. Żyzna 11 „L" 42-202 Częstochowa
  1. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL" Jończyk, Nowak Sp. j.    ul. Żyzna 11 „L" 42-202 Częstochowa

Rekultywowana kwatera składowiska odpadów obejmowała obszar 1,72. Celem rekultywacji było ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe oraz środowisko wód gruntowych. Wykonane prace wyeliminują negatywny wpływ wód deszczowych i roztopowych na bryłę składowiska, poprawią estetykę otoczenia, ograniczą negatywne oddziaływanie powstającego gazu składowiskowego.

Prace rekultywacyjne trwały od 21.06.2016 roku z terminem wykonania do 30.10.2016 r. Wykonawcy robót Konsorcjum ZŁOMPOL PL Sp. z o.o., Sp. k. i Przedsiębiorstwu Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL" Jończyk, Nowak Sp. j. udało się zakończyć prace półtora miesiąca przed terminem wskazanym w umowie.

Środki na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji.

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie  Gmina Łochów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki 173.656,28 zł, w formie dotacji 173.656,28 zł.

 0

1

2

3

4

5

 6

 7

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości