Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga!!! Strona archiwalna!!!

Szanowni Państwo!

Ta strona internetowa jest stroną archiwalną Gminy Łochów.

Nowa strona internetowa Gminy Łochów jest dostępna pod adresem: https://gminalochow.pl/

Bardzo prosimy o korzystanie z nowej strony internetowej Gminy Łochów.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

15.09.2022
więcej

OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2021 r., poz. 945) Starosta Węgrowski informuje, że ...

08.12.2021
więcej

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb)

Burmistrz Łochowa przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

03.12.2021
więcej

INFORMACJA LGD. RUSZAJĄ NABORY!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” działająca na terenie powiatu węgrowskiego i Gminy Bielany powiatu sokołowskiego , w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej >>TUTAJ<<

25.11.2021
więcej

Laboratoria Przyszłości

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Łochów złożyła wnioski na wszystkie prowadzone przez gminę szkoły na ogólną kwotę 452 800 zł.

25.11.2021
więcej