Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

03.06.2020
więcej

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

03.06.2020
więcej

Dzień Dziecka 2020

01.06.2020
więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

28.05.2020
więcej

OGŁOSZENIE

W związku z art.28 a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz.U z 2019 r. ,poz.294 z późn.zm.) oraz  komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2020 roku,  Starosta Węgrowski informuje, że porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 31maja 2020 roku udzielane będą  przez prawników wyłącznie  za pośrednictwem środków porozumiewania się  na odległość oraz poza lokalem punktu (e-mail, telefon).

26.05.2020
więcej