Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

dodatkowy Punkt Spisowy w Ostrówku

18 sierpnia, w środę w godz. 15:00 - 20:00
21 sierpnia, w sobotę, w godz. 9:00 - 17:00

w Ostrówku na świetlicy OSP

uruchomiony zostanie dodatkowy Punkt Spisowy.

 

17.08.2021
więcej

ogłoszenie czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

http://bip.gminalochow.pl/artykul/224/3995/ogloszenie-czwartego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021-roku

12.08.2021
więcej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łochów

W związku z prowadzonymi przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łochów na lata 2021-2026 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Badanie ankietowe jest anonimowe i trwa do dnia 20 sierpnia 2021r.
Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.
 
Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej
Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie oraz w poniższym linku.

Wypełnij formularz

12.08.2021
więcej

Jednodniowe Punkty Spisowe w Ostrówku i Łochowie ul. Fabryczna

10.08.2021
więcej

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych spisu powszechnego NSP 2021

Powszechny spis ludności i mieszkań 2021 - nabór na rachminstrzów

Dnia 10.08.2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Łochowa – Robert Mirosław Gołaszewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert do 15.08.2021 roku ...

10.08.2021
więcej