Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie Burmistrza Łochowa dotyczące obsługi interesantów od 22 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 roku (Dz.U.z 2020 r. poz.697), od dnia 22 kwietnia do odwołania, zadania wykonywane przez Urząd Miejski w Łochowie  będą  w dalszym ciągu wykonywane z ograniczeniem  obsługi interesantów.


Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP), poczty tradycyjnej, w normalnych godzinach pracy urzędu. Korespondencję można również złożyć do skrzynki  znajdującej się na stoliku przy wejściu głównym w  Urzędzie Miejskim
w Łochowie.

Prosimy interesantów o wcześniejsze, telefoniczne, uzgodnienie wizyty.

 Jednocześnie, ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii, apelujemy
o ograniczenie kontaktów z Urzędem do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ostrożności (zachowanie bezpiecznej odległości, stosowanie  płynów  do dezynfekcji rąk i środków ochrony osobistej - maseczki, rękawice).

 

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

22.04.2020
więcej

Od 25 Kwietnia Targowisko Otwarte

20.04.2020
więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach o możliwości zgłaszania się wyborców do pracy w obwodowych komisjach wyborczych jako uzupełnienie Komisarza Wyborczego w wyborach Prezydenta RP

17.04.2020
więcej

Informacja w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

17.04.2020
więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

17.04.2020
więcej