Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


ostatnai modyfikacja: 17.04.2020
dodane: 17.04.2020

Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

tel. 22 695-71-02, faks 22 695-71-01

www.mazowieckie.pl

WPS-III.021.6.2020.AW

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacji dotyczącej wydanego rozporządzenia wskazało również, że zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów wynikające z tego rozporządzenia nie powinno być oznaczane w Rejestrze Żłobków. Informacja o zawieszeniu działalności związanej z prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna powinna być przekazywana przez PIU Emp@tia (lub bezpośrednio w Rejestrze Żłobków w przypadku gminnych instytucji opieki) jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie to nie jest związane z powszechnym zawieszeniem działania instytucji opieki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na mocy tego rozporządzenia albo poleceń wojewodów wydawanych od 11 marca dla żłobków i klubów dziecięcych oraz od 3 kwietnia dla dziennych opiekunów.

Mając na uwadze powyższe proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym Państwu nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę również o opublikowanie tej informacji na stronach internetowych Państwa urzędów.

 

 

Z poważaniem

Anna Karpińska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości