Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gospodarka Odpadami

Nowe stawki za odpady komunalne w 2021 roku

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki za odpady komunalne.       

                Na przestrzeni lat znacznie wzrosły ilości wytwarzanych, odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych.  W Gminie Łochów, licząc od 2015 roku to o ponad tysiąc ton więcej.

                W 2021 roku odpady z naszych posesji będzie odbierała firma MPK z Ostrołęki (ta sama, która odbiera odpady w bieżącym roku). Pomimo, iż złożyła ofertę korzystniejszą niż konkurencja (do przetargu przystąpiły dwa podmioty), to i tak zaoferowała cenę wyższą niż w 2020 r.

 

więcej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK do pobrania. Proszę kliknąć swój rejon i pobrać harmonogram odpadów.

18.12.2020
więcej

Podsumowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku – zadanie 2”

W listopadzie 2020 roku Gmina Łochów realizowała zadanie pod nazwą „USUWANIE AZBESTU Z GMINY ŁOCHÓW W 2020 ROKU – ZADANIE 2”.  Zadanie było współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość zadania wyniosła 26 607,77 zł, w tym wartość dofinansowania przez WFOŚiGW wyniosła 24 636,82 zł.

 

więcej

Podsumowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku”

We wrześniu 2020 roku Gmina Łochów realizowała zadanie pod nazwą „USUWANIE AZBESTU Z GMINY ŁOCHÓW W 2020 ROKU”.  Zadanie było współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 589,84 zł, wartość dofinansowania (przez WFOŚiGW) wyniosła 29 589,84 zł i pokryła 100% kosztów zadania.

 

więcej

Zasady Prawidłowej segregacji odpadów

 

więcej

Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Wykaz pochodzi z systemu BDO, na podstawie posiadanych przez podmioty decyzji w zakresie zbierania odpadów.

Zestawienie z BDO


BIOODPADY

Zachęcamy mieszkańców gminy Łochów do kompostowanie bioodpadów.

 

więcej

Wniosek o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest

zdjęcie eternitu Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Krajowy Program Usuwania Azbestu zakłada, że do roku 2032 Polska pozbędzie się wyrobów zawierających azbest ze swojego terytorium.  

W roku 2019 gmina Łochów zrealizowała zadania pn.:

1) Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku. Wartość zadania wynosiła 45 348,39 zł, dofinansowanie zadania (do 50% kosztów kwalifikowanych) wyniosło 20 995,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku.

2) Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku- zadanie II. Wartość zadanie wynosiła 24 691,10 zł, dofinansowanie zadania (do 100% kosztów kwalifikowanych) wyniosło 24 688,69 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2019 roku - zadanie II.

 

W roku 2018 gmina Łochów realizowała zadanie pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2018 roku. Wartośc zadania wyniosła 24614,06 zł, dofinansowanie w wysokości 80% zadania wyniosło 19 691,24 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2018 roku.

W roku 2017 gmina Łochów realizowała zadanie pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2017 roku. Wartość zadania wyniosła 23 447,56zł, z czego 85% środków (tj. 19 930,42zł)  stanowiło dofinansowanie z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. SPRAWOZDANIE z realizacji zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2017 roku.

 

więcejZSEE

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczy (ZSEE) można bezpłatnie przekazać do PUNKTU SELEKYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Łojewie (przy składowisku) w każdej ilości. Sprzęt powinien być kompletny. Poza tym kupując sprzęt elektryczny i elektroniczny można w sklepie zostawić zużyty sprzęt (1:1, czyli np. telewizor za telewizor, lodówka za lodówkę). Poza tym dwa razy w roku firma wywożąca odpady odbiera ZSEE (zgodnie z harmonogramem).

 

więcejEDUKACJA EKOLOGICZNA

Od roku 2014 realizujemy kampanie edukacyjne. W roku 2014 kampania realizowana była z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast w roku 2015 z dofinansowaniem z Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

więcej

Miejsca zagospodarowania odpadów