Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rachunki bankowe

Konto bankowe

Numery rachunków bankowych Gminy Łochów:

 

konto podstawowe:   19 9233 0001 0000 0127 2000 0040

 

e-podatki (podatki od osób fizycznych: rolny, leśny i od nieruchomości):
65 9233 0001 0000 0127 2000 0570

 

opłaty za odpady komunalne: 18 9233 0001 0000 0127 2000 0640

 

depozyty (wadia):  74 9233 0001 0000 0127 2000 0020