Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nowe stawki za odpady komunalne w 2021 roku

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki za odpady komunalne.       

                Na przestrzeni lat znacznie wzrosły ilości wytwarzanych, odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych.  W Gminie Łochów, licząc od 2015 roku to o ponad tysiąc ton więcej.

                W 2021 roku odpady z naszych posesji będzie odbierała firma MPK z Ostrołęki (ta sama, która odbiera odpady w bieżącym roku). Pomimo, iż złożyła ofertę korzystniejszą niż konkurencja (do przetargu przystąpiły dwa podmioty), to i tak zaoferowała cenę wyższą niż w 2020 r. 

                Na skutek zmiany przepisów, od 2020 roku rozliczamy się z firmą za każdą tonę odebranych odpadów, zatem ponoszone koszty są bezpośrednio związane z ilością oraz jakością wytwarzanych na terenie gminy Łochów odpadów. 

                28 października po długiej dyskusji, podczas której rozpatrywano różne warianty i możliwości Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok.

                Od nowego roku za śmieci zapłacimy miesięcznie 30,00 zł od osoby. Jednocześnie dla osób deklarujących kompostowanie bioodpadów utrzymano zniżkę w wysokości 4,00 zł od osoby miesięcznie oraz  3,00 zł od osoby miesięcznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

                Podmioty gospodarcze oraz instytucje zapłacą za każdy worek, w zależności od pojemności: 18,19 zł (120 l), 36,38 zł (240 l), 54,57 zł (360 l), 166,74 zł (1100 l) oraz 1061,08 zł (7000 l).

                Na wzrost stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych składa się wiele czynników, w szczególności:

1)            zwiększona ilość produkowanych odpadów i znaczny udział bioodpadów oraz pozostałości po segregacji (w roku 2019 przeciętny mieszkaniec gminy wyprodukował 23,5 kg miesięcznie odpadów, w 2020 roku do 30.09.2020 wskaźnik ten wynosi 24,5 kg),

2)            brak konkurencji (oferty złożyły tylko 2 firmy, podczas gdy na zadania inwestycyjne wpływa po kilkanaście ofert),

3)            problemy ze sprzedażą tzw. surowców wtórnych, przy jednoczesnym wzroście wymaga-nych poziomów odzysku (z 30 do 50%),

4)            brak możliwości ograniczenia ilości odbieranych bioodpadów (w szczególności bioodpadów np. do 2 worków, jak to było w 2019 roku),

5)            wzrost płacy minimalnej.

Koszty systemu gospodarki odpadami powinny się finansować z uzyskanych wpłat.