Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ochrona środowiska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca możliwe będzie składanie deklaracji źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Informacje na ich temat mają zostać zebrane do końca czerwca 2022 roku.

10.05.2021
więcej

Nadzór nad lasami prywatnymi

 

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

19.01.2021
więcej

Plan polowań zbiorowych wielkoobszarowych w związku z walką z ASF

Zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska z dnia 28.12.2018r. w sprawie organizacji sanitarnych wielkoobszarowych zbiorowych na dziki, podajemy informację o terminarzu polowań na 2019r.

 

więcej

Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II” z pożyczki WFOŚGW

18.09.2018
więcej

UWAGA! Akcja szczepienia lisów wolno żyjących!

12.03.2018
więcej

Zabierz swoje śmieci do domu

ZABIERZ SWOJE ŚMIECI DO DOMU

 

Śmieci! W  przeszłości problem ten nie istniał. Było ich mało (głównie papier - celuloza) i sama przyroda dawała sobie z nimi radę. Współczesna cywilizacja dąży do wytwarzania nietrwałych produktów w bardzo trwałych opakowaniach. Wszystko to, czego dziś używamy to potencjalne śmieci w przyszłości. Śmieci pozostawione w środowisku ulegają częściowemu rozkładowi, a przez to:

 • Zatruwają wody powierzchniowe i podziemne oraz glebę,
 • Emitują szkodliwe gazy i zatruwają powietrze, którym oddychamy,
 • Zatruwają rośliny i powodują śmierć zwierząt, często są dla niech pułapkami,
 • Powodują rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych i sprzyjają przenoszeniu chorób,
 • Szpecą i zniekształcając nasz krajobraz.

 

Co roku, zwłaszcza latem, problemem staje się pozostawianie bezpańskich śmieci w otaczającym nas środowisku przyrodniczym. Wtedy to częściej odwiedzamy lasy, brzegi rzek i jezior, pływamy po jeziorach, wędkujemy, zbieramy grzyby. Prawdziwy turysta sprzątnie po sobie, pseudoturysta zostawi stertę śmieci. A można przecież inaczej… Zabierajmy swoje śmieci do domu, wyrabiajmy sobie powszechny nawyk sprzątania po sobie wszędzie, gdzie przebywamy. Uczmy się kulturalnego korzystania ze środowiska, które nas otacza. Jeśli zatem:

 

 • Spędzasz czas z rodziną i przyjaciółmi w lesie lub nad jeziorem,
 • Jesteś u nas przejazdem i zatrzymujesz się, by chwilę odpocząć,
 • Jesteś na przejażdżce rowerowej lub spacerujesz,
 • Zwiedzasz nasz rejon lub tu wypoczywasz,
 • Biwakujesz w miejscach, gdzie nie ma stałych pojemników na śmieci

 

Nie zostawiaj dowodów swojej obecności

- zabierz swoje śmieci ze sobą.

 

Pamiętaj, że również w taki sposób pomagasz przyrodzie i przyczyniasz się do zachowanie jej niepowtarzalnego piękna.

 

Bądź zatem kulturalny i odpowiedzialny –

zabieraj swoje śmieci do domu!

 

 

 

 


Dbajmy o lasy

 

DBAJMY O LASY

 

         Las to naturalny skarb każdego z nas. Jest bardzo złożonym ekosystemem, a to, w jaki sposób się z nim obchodzimy decyduje o jego trwałości, kondycji i wartości przyrodniczej.

 

         Ogólnodostępność lasu i wszelkie jego walory powodują ciągły wzrost zainteresowania tematyką leśną wśród społeczeństwa. Z tego powodu Lasy Państwowe opracowały kanon zasad obowiązujących wszystkich odwiedzających. Ustanawiając ich treść kierowano się najczęstszymi zagrożeniami wynikającymi z działań człowieka, takimi jak na przykład pożary w lasach.

 

         Powinniśmy pamiętać że las rośnie wolno, płonie bardzo szybko, dlatego przebywając na terenie leśnym należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

 • Nie rozpalać ognisk w lesie poza miejscami do tego wyznaczonymi(ognisko może być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od zalesionego terenu),
 • Nie porzucać nieugaszonych zapałek, niedopałków papierosów oraz innych tlących się lub palących przedmiotów,
 • W razie wystąpienia pożaru alarmować straż pożarną 9tel. 998).

 

Traktujmy las jak własne dobro, pamiętajmy o tym, że to, czego nie znamy może mieć znaczącą rolę w ekosystemie leśnym, więc nie niszczmy drzew i runa leśnego. Las ma swoich mieszkańców, więc nie płoszmy ich poprzez wywoływanie hałasu, przecież to ich środowisko naturalne.

Poruszając się po lesie musimy wiedzieć, że gdy jedziemy samochodem dostępne są dla nas tylko drogi publiczne albo specjalnie oznakowane, wszystkie inne drogi nie oznakowane są zamknięte dla ruchu motorowego. Pozostawmy swoje auta tylko na wyznaczonych do tego miejscach. Poruszając się po lesie zwracajmy uwagę na tablice leśne z zakazami wstępu ( np. ze względu na trwające prace leśne).

 

Z roku na rok dużym problemem są pozostawiane na terenie lasu śmieci.

 

Nie zaśmiecajmy naszego wspólnego dobra, pamiętajmy, że również w lasach rozstawione są kontenery na śmieci.