Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)


ostatnai modyfikacja: 10.05.2021
dodane: 10.05.2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Nowe obowiązki od 1 lipca 2021 roku

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB)  zostały nałożone obowiązki na:

na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

  • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.),

na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:

  • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
  • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Od 1 lipca b.r każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów – taki odpowiednik geoportalu tylko z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

 

Deklaracje o systemie ogrzewania w budynku

Docelowo system będzie miał charakter elektronicznego rejestru, który będzie obsługiwany także w wersji mobilnej i webowej. Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości. Od zainicjowania systemu odbierającego deklaracje, będziemy mieć 12 miesięcy na przesłanie formularza z niezbędnymi informacjami. W przypadku nowych budynków właściciele mają 14 dni na złożenie deklaracji.

 

Kiedy start ?

Kierownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa (GUNB) podało, że narzędzie do zbierania danych startuje 1 lipca 2021 r.  To właśnie GUNB jest odpowiedzialny za to zadanie. Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami  do 2023 r.

 

Kogo obejmuje obowiązek złożenia deklaracji?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Co będzie zawierał system?

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości