Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

JEDNOSTKI GMINNE

Jednostki Organizacyjne w Gminie Łochów

Gminna jednostka organizacyjna jest jednostką, która została utworzona przez gminę, czy w której gmina ma udziały lub, która korzysta z finansowych środków gminy. Pojęcie «gminnej jednostki organizacyjnej» obejmuje zarówno jednostki organizacyjne gminy oraz gminne osoby prawne.

Jednostki organizacyjne Gminy Łochów są tworzone uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie. W tym samym trybie Rada nadaje jednostkom statut.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

 

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

 

Miejski i Gminny Dom Kultury w Łochowie

 

Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie

 

Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w ŁochowieSzkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w OstrówkuSamorządowe Przedszkole w Łochowie