Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Podsumowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku – zadanie 2”

W listopadzie 2020 roku Gmina Łochów realizowała zadanie pod nazwą „USUWANIE AZBESTU Z GMINY ŁOCHÓW W 2020 ROKU – ZADANIE 2”.  Zadanie było współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość zadania wyniosła 26 607,77 zł, w tym wartość dofinansowania przez WFOŚiGW wyniosła 24 636,82 zł.

W ramach zadania firma Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek z siedzibą w Trzetrzewiźnie w listopadzie 2020 roku odebrała i poddała utylizacji 72,890 Mg wyrobów azbestowych (głównie faliste płyty eternitu). Odpady były odebrane z 35 nieruchomości położonych na terenie gminy Łochów.