Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Podsumowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku”

We wrześniu 2020 roku Gmina Łochów realizowała zadanie pod nazwą „USUWANIE AZBESTU Z GMINY ŁOCHÓW W 2020 ROKU”.  Zadanie było współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 589,84 zł, wartość dofinansowania (przez WFOŚiGW) wyniosła 29 589,84 zł i pokryła 100% kosztów zadania.

W ramach zadania firma ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie we wrześniu 2020 roku odebrała i poddała utylizacji 103,000 Mg wyrobów azbestowych (głównie faliste płyty eternitu). Odpady były odebrane z 52 nieruchomości położonych na terenie gminy Łochów.

 

Opracowała:  Barbara Krysik

Urząd Miejski w Łochowie

Zdjęcia dzięki uprzejmości ECO-TEC w Warszawie.