Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

106 urodziny P.Leokadii Naroskiej

W niedzielę, 24 maja br. Pani Leokadia Naroska, rodowe Jaros,  mieszkanka Gminy Łochów obchodziła Jubileusz 106 rocznicy urodzin. Z tej okazji władze samorządowe Gminy Łochów przesłały Dostojnej Jubilatce gratulacje oraz życzenia dalszych, długich lat życia  w zdrowiu i szczęściu.

25.05.2020
więcej

Przywrócenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ze względu na sytuacje epidemiczną, w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Od 1 czerwca 2020 r.. uczniowie pozostałych klas ze szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Liczebność grup szkolnych będzie ograniczona ze względu na bezpieczeństwo uczniów i kadry pedagogicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w placówkach oświatowych.

25.05.2020
więcej

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

22.05.2020
więcej

UWAGA KOMUNIKAT

13.05.2020
więcej

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

08.05.2020
więcej