Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zaszczep pupila, to tylko chwila

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

29.10.2021
więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
28.10.2021
więcej

Uwaga! Zmiana godzin pracy PSZOK

28.10.2021
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP z Gminy Łochów

Ponad 180 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu węgrowskiego. Dodatkowo blisko 150 tys. zł Fundusz przekaże pięciu gminom z powiatu węgrowskiego na usuwanie azbestu.

Fundusz sfinansuje zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Środki trafią do dwóch jednostek OSP. OSP Łochów ul. Fabryczna otrzyma 18 819 zł, a OSP Sokółka otrzyma 19 764,20 zł.

27.10.2021
więcej

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

 

22.10.2021
więcej