Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 14 kwietnia 2020 r.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Łochów obwodowych komisji wyborczych...

15.04.2020
więcej

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

 

15.04.2020
więcej

14.04.2020
więcej

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

09.04.2020
więcej

Ważna informacja dla rodzin z Miasta i Gminy Łochów

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywieniowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym proszone są o kontakt telefoniczny do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie:

25 64 37 840

25 64 37 841

25 64 37 842

Kryteria dochodowe uprawniające do tej formy pomocy:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

08.04.2020
więcej