Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Wnioski na małe przetwórstwo i RHD do czwartku, a osobiście tylko do środy

24 grudnia tego roku będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie finansowe przez tych rolników, którzy chcą rozwijać małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub przesyłką pocztową. Ponieważ w Wigilię placówki Agencji będą nieczynne, w tym dniu przekazać wniosek do oddziału regionalnego Agencji będzie można jedynie przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

22.12.2020
więcej

Koniec roku - koniec trzech naborów PROW

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Chodzi o "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" - koniec naboru 30 grudnia, "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - nabór trwa do 31 grudnia i "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" - wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r.

22.12.2020
więcej

Dotacje z programu "Niepodległa" 2021

Do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 można składać wnioski o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

22.12.2020
więcej

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosków o przyznane wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Ten nabór pierwotnie miał się zakończyć 24 listopada br., ale Prezes ARiMR Halina Szymańska podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru o miesiąc.

21.12.2020
więcej

Oświadczenie Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie w sprawie domniemanego zniszczenia bud dla bezdomnych psów

Oświadczenie Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łochowie

w sprawie domniemanego zniszczenia bud dla bezdomnych psów

W internecie pojawiła się nieprawdziwa informacja rzekomego zniszczenia bud dla bezdomnych psów na terenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łojew. Informacje zamieściła jedna z wolontariuszek, która współuczestniczy w opiece nad zwierzętami na terenie gminy. Wpisem na swoim osobistym profilu oskarżyła mnie o znęcanie się nad dwoma psami sugerując jednocześnie, że na moje polecenie psy te doznały krzywdy.

21.12.2020
więcej