Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Kolejne uderzenie w handel nielegalnym tytoniem i alkoholem

2 miliony złotych – to straty dla budżetu państwa z tytułu niezapłaconych należności publicznoprawnych. Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) zabezpieczyli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, 2 tony suszu tytoniowego, pół tony tytoniu do palenia oraz gotowe opakowania i urządzenia służące do obróbki tytoniu

10.10.2019
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP

Zadanie pn.: „Zakup nowego ubrania specjalnego typu Nomex dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29 000,00 zł”.

 

 

 

10.10.2019
więcej

XI Hubertus Węgrowski w Łochowie - Zapraszamy

01.10.2019
więcej

terminarz polowań zbiorowych na sezon 2019/2020 w obwodzie łowieckim nr 226.

Zarząd Koła Łowieckiego "LOT" w załączeniu przesyła terminarz polowań zbiorowych na sezon 2019/2020 w obwodzie łowieckim nr 226.

23.09.2019
więcej

Konsultacje zmian w Rocznym programie współpracy z NGO na 2019 rok

Burmistrz Łochowa zarządza rozpoczęcie konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

20.09.2019
więcej