Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

 

W związku ze zgłoszeniami od instytucji, w tym Policji, dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi, Burmistrz Łochowa przypomina, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2019 r., poz. 725), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również nazwa ulicy albo miejscowości.

W przypadku, kiedy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i utrudnia interwencję służb ratunkowych -  pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie i mienie.

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym, a także utrzymania jej w nienależytym stanie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami wykroczeniem i podlega  grzywnie do 250 zł albo karze nagany.

W związku z powyższym należy niezwłocznie uzupełnić lub odnowić istniejące tabliczki adresowe.

08.05.2019
więcej

Obchody 228 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2019
więcej

Pismo Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej dotyczące wyborów do Izb Rolniczych

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwalą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 28 lipca 2019 roku.

29.04.2019
więcej

Uwaga Hodowcy trzody Chlewnej

W dniu 7 maja 2019 roku w Sali Urzędu Miejskiego w Łochowie od godz.10.00 Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzić będzie szkolenie dla hodowców  trzody  chlewnej z zakresu nowych rozporządzeń związanych z Afrykańskim Pomorem Świń. Zainteresowanych prosimy o przybycie.

24.04.2019
więcej

MODR zaprasza

24.04.2019
więcej