Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Pismo Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej dotyczące wyborów do Izb Rolniczych


ostatnai modyfikacja: 29.04.2019
dodane: 29.04.2019

Parzniew, 11 kwietnia 2019 r.

MIR/W/314/2019

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwalą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 28 lipca 2019 roku.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie do wiadomości członkom Mazowieckiej Izby Rolniczej (płatnicy podatku rolnego) treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy/Miasta oraz przekazanie sołtysom do wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

Pismo Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej (pobierz PDF)

Uchwała KRIR 2_2019 terminarz wyborczy (pobierz PDF)

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości