Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie budynku zakładu montażu kotłów centralnego ogrzewania na terenie działek o nr ewid. 146/1 i 146/3 zlokalizowanych w miejscowości Kamionna ul. Leśna 3a Gmina Łochów”.

17.07.2019
więcej

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 269 w Łochowie

16.07.2019
więcej

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BUDZISK

12.07.2019
więcej

Apel prezesa KRUS do rolników

10.07.2019
więcej

Nowy Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Od 1 lipca br. stanowisko dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie objął dr n. społ. inż. Krzysztof Marciniak

09.07.2019
więcej