Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów.

12.02.2019
więcej

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łochów na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów.

UWAGA!!!

Od 1 września 2019 r. w Samorządowym Przedszkolu Nr 1, ul. Kolejowa 23, zostanie utworzona grupa sześciolatków ("zerówka") dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20. Nabór wniosków do tego oddziału prowadzi Samorządowe Przedszkole Nr 1.

 

 

12.02.2019
więcej

Poszukujemy starych zdjęć Łochowa

W związku z obchodami 50 – lecia nadania praw miejskich dla Łochowa zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców, posiadających archiwalne fotografie dokumentujące miejsca oraz wydarzenia z przeszłości naszego miasta. Ponieważ w rodzinnych albumach i zbiorach zdjęć sprzed lat często są zdjęcia, które przedstawiają życie codzienne, wizyty znaczących osób, ważne uroczystości, charakterystyczne obiekty architektoniczne lub krajobrazowe, zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie.

11.02.2019
więcej

WOLNE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Urząd Miejski w Łochowie informuje, że w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” istnieje jeszcze możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej  1,5 kW (5 paneli  o rzeczywistej mocy po 400 W) montowanej na budynku mieszkalnym.

 

Zainteresowanych  prosimy o pilny kontakt – II piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie, pokój 213, tel. (25) 643 78 49 lub 643 78 38.

08.02.2019
więcej

Nabór do komisji opiniującej oferty

Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

05.02.2019
więcej