Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP


ostatnai modyfikacja: 07.12.2019
dodane: 10.10.2019

Zadanie pn.: „Zakup nowego ubrania specjalnego typu Nomex dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29 000,00 zł”

 

Termin realizacji zadania: 12.11.2019 r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 16.12.2019 r.

Wartość całkowita zadania: 39 627,20 zł

Wartość środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 29 000,00 zł

Procentowa wartość dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 74 %

 

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości