Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie Burmistrza Łochowa dotyczące obsługi interesantów od 22 kwietnia 2020 r.


ostatnai modyfikacja: 22.04.2020
dodane: 22.04.2020

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 roku (Dz.U.z 2020 r. poz.697), od dnia 22 kwietnia do odwołania, zadania wykonywane przez Urząd Miejski w Łochowie  będą  w dalszym ciągu wykonywane z ograniczeniem  obsługi interesantów.


Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP), poczty tradycyjnej, w normalnych godzinach pracy urzędu. Korespondencję można również złożyć do skrzynki  znajdującej się na stoliku przy wejściu głównym w  Urzędzie Miejskim
w Łochowie.

Prosimy interesantów o wcześniejsze, telefoniczne, uzgodnienie wizyty.

 Jednocześnie, ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii, apelujemy
o ograniczenie kontaktów z Urzędem do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ostrożności (zachowanie bezpiecznej odległości, stosowanie  płynów  do dezynfekcji rąk i środków ochrony osobistej - maseczki, rękawice).

 

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości