Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budżet partycypacyjny 2019 - Wyniki Głosowania

Informacja dotycząca liczby głosów oddanych przez mieszkańców osiedla Łochów w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego powołany przez Burmistrza Łochowa na posiedzeniu w dniu 30.10.2018 roku w składzie:

  1. Małgorzata Łotarska
  2. Zofia Jarząbek
  3. Anna Leśniewska
  4. Zbigniew Jarzec
  5. Katarzyna Kulik
  6. Mariola Panasewicz
  7. Mariusz Dybka,
  8. Adam Pigul,

dokonał policzenia oddanych głosów.

Ilość oddanych głosów na poszczególne projekty:

projekty inwestycyjnych na rok 2019

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie

132

2.

Montaż tablic informacyjnych Z nazwami ulic w centrum Łochowa

15

3.

Wykonanie placu zabaw (ul. Nowowiejska 2)

121

4.

Zagospodarowanie placu zabaw (ul. Topolowa)

108

5.

Modernizacja placu zabaw na osiedlu „Węgrowska" w Łochowie

610

6.

Wykonanie części ulicy przy bloku (ul. M. Konopnickiej 6)

5

projekty społeczne na rok 2019

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

„Znajdź pomysł na siebie" Kino plenerowe i koncert

557

2.

Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

323

 

Liczba kart nieważnych: 24