Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Fundusz Sołecki - Realizacja 2017

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE ŁOCHÓW W 2017 ROKU

 

Baczki  

na zadania wydano 25 436,69 zł

 • Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki (tzw nowa droga);
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki (zakup kostki brukowej); 
 • Konserwacja rowu w miejscowości Baczki;        
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie).          

                              

Barchów

na zadania wydano 20 422,00 zł     

 • Konserwacja rowu w miejscowości Barchów;  
 • Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie (wyposażenie siłowni);    
 • Zakup i montaż piłko-chwytu  na działce gminnej przy Świetlicy Wiejskiej w Barchowie;             
 • Zakup kosiarki (do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej). 

                              

Brzuza 

na zadania wydano 20 427,69 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie "mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza;
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);        
 • Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w Brzuzie (usunięcie zakrzaczeń).   

                              

Budziska 

na zadania wydano 32 325,39 zł     

 • Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach;
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska (modernizacja nawierzchni z drogi gruntowej na żwirową i wyrównanie);  
 • Organizacja Dnia Dziecka we wsi Budziska;         
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie).     

                              

Burakowskie    

na zadania wydano 11 095,53 zł

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);            
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie (jedna lampa);     
 • Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie (montaż barierki ochronnej na moście przy drodze gminnej).           

                              

Dąbrowa 

na zadania wydano 10 441,16 zł     

 • Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dabrowa (modernizacja nawierzchni z drogi gruntowej na żwirową i wyrównanie).  

                              

Gwizdały           

na zadania wydano 25 982,13 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul Dębowej w Gwizdałach;        
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach (urządzenia siłowni plenerowej);              
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Gwizdały (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);    
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały (jedna lampa koło świetlicy).

                              

Jasiorówka

na zadania wydano 32 316,88 zł    

 • Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka;         
 • Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jasiorówka (wyposażenie kuchni);       
 • Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka (cztery urządzenia zabawowe);             
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka (łącznie 7 nowych lamp).    

                              

Jerzyska 

na zadania wydano 8 010,63 zł       

 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska (1 lampa);        
 • Zakup tablicy ogłoszeniowej;    
 • Konserwacja rowów gminnych w miejscowości Jerzyska.           

                              

Kalinowiec        

na zadania wydano 11 475,62 zł

 • Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu.

                              

Kaliska

na zadania wydano 17 067,97 zł

 • Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach (trzy urządzenia w tym zestaw zabawowy);      
 • Remont drogi gminnej w Kaliskach (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie).   

                              

Kamionna 

na zadania wydano 22 757,00 zł     

 • Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna;              
 • Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna - (oczyszczenie z zakrzaczenie poboczy i pogłębienie rowu w pasie drogi gminnej ul Brzozowa w Kamionnie);
 • Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej ul. Podleśna w miejscowości Kamionna.        

                              

Karczewizna     

na zadania wydano 11 169,50 zł

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);          
 • Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna (oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi gminnej w stronę Kamionny).          

                              

Laski     

na zadania wydano 20 418,00 zł

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Laski  (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie).            

                              

Łazy      

na zadania wydano 13 081,83 zł

 • Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Łazach (nowe naczynia i zestaw multimedialny);       
 • Remont drogi Łazy-Kaczeniec (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);             
 • Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy. 

                              

Łojew  

na zadania wydano 16 542,03 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew (wykonanie projektu  zagospodarowania części działki gminnej  o nr ewidencyjnym 184 na teren przeznaczony na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi);        
 • Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie (zgodnie z wykonanym projektem).         

                              

Łojki     

na zadania wydano 12 900,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki - (wykonanie projektu  zagospodarowania działki gminnej  o nr ewidencyjnym 426/1 na teren przeznaczony na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi).     

                              

Łopianka            

na zadania wydano 18 781,23 zł

 • Budowa chodnika w miejscowości Łopianka.    

                              

Łosiewice          

na zadania wydano 15 252,00 zł

 • Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewicach (stoły, krzesła i klimatyzatory).    

                              

Majdan               

na zadania wydano 15 900,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan (wykonanie projektu  zagospodarowania działki gminnej  o nr ewidencyjnym 596 na terenu na rekreacyjno-sportowy).        

                              

Matały  

na zadania wydano 11 863,31 zł

 • Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach (szafa wnękowa i nowy zlew);        
 • Zakup kosiarek (kosiarka do pielęgnacji boiska i kosa do wykaszania rowu);      
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);       
 • Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały etap I.           

                              

Nadkole 

na zadania wydano 8 244,38 zł       

 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);            
 • Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - (oczyszczenie z zakrzaczenie poboczy w pasie drogi gminnej).

                              

Ogrodniki          

na zadania wydano 23 265,40 zł

 • Wykonanie instalacji klimatyzacyjno-wyciągowej w świetlicy Wiejskiej w Ogrodnikach;              
 • Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Ogrodnikach (wyposażenie kuchni i sali).      

                              

Ostrówek          

na zadania wydano 32 200,00 zł

 • Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek (zmodernizowanie nawierzchni drogi gminnej poprzez ułożenie kostki betonowej na powierzchni 300m2).      

                              

Pogorzelec

na zadania wydano 15 680,00 zł     

 • Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu (dwa okapy kuchenne);  
 • Remont dróg gminnych w  miejscowości Pogorzelec (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);
 • Montaż wiaty przystankowej.  

                              

Samotrzask

na zadania wydano 14 443,00 zł     

 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask - (wykonanie nowej linii oświetlenia ulicznego częśc 1).              

                              

Szumin

na zadania wydano 7 979,63 zł

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie).     

                              

Twarogi              

na zadania wydano 15 259,50 zł

 • Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi;     
 • Remont drogi w miejscowości Twarogi (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie).          

                              

Wólka Paplińska            

na zadania wydano 16 605,00 zł

 • Konserwacja rowu gminnego "Struga" w Wólce Paplińskiej (część 1).   

                              

Zagrodniki         

na zadania wydano 15 093,63 zł

 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki (uzupełnienie nawierzchni żwirowej i równanie);        
 • Sprzątanie miejscowości Zagrodniki.     

                              

Zambrzyniec    

na zadania wydano 11 900,00 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec.          

                              

 

 

 

 

 

 

.