Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

FUNDUSZ SOŁECKI - REALIZACJA 2018

Baczki

na zadania wydano 30 055,91 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki

Barchów        

na zadania wydano 4 875,58 zł

 • Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie

Brzuza

na zadania wydano 24 126,99 zł

 • Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza

Budziska

na zadania wydano 38 243,44 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187
 • Organizacja Dnia Dziecka we wsi Budziska

Burakowskie  

na zadania wydano 13 729,50 zł

 • Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie

Dąbrowa        

na zadania wydano 12 238,00 zł

 • Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa

Gwizdały

na zadania wydano 31 129,41 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały-Kaczeniec
 • Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały
 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach

Jasiorówka

na zadania wydano 38 137,46 zł    

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka.
 • Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka.

Jerzyska         

na zadania wydano 10 019,00 zł

 • Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice
 • Zakup tablicy ogłoszeniowej
 • Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Jerzyskach

Kalinowiec    

na zadania wydano 13 729,52 zł

 • Przebudowa i dostosowanie budynku  po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu

Kaliska           

na zadania wydano 19 858,66 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach
 • Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Kaliska
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska

Kamionna      

na zadania wydano 26 992,40 zł

 • Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna

Karczewizna  

na zadania wydano 13 067,56 zł

 • Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna
 • Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna
 • Organizacja dnia dziecka w miejscowości Karczewizna

Laski  

na zadania wydano 24 191,88 zł

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski
 • Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski
 • Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Laski
 • Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski
 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski

Łazy

na zadania wydano 15 345,04 zł    

 • Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy

Łojki

na zadania wydano 14 484,48 zł    

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki
 • Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości  Łojki
 • Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki

Łojew

na zadania wydano 19 510,34 zł

 • Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew
 • Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew

Łopianka

na zadania wydano 22 123,00 zł

 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka
 • Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka
 • Remont dróg gminnych w Łopiance

Łosiewice

na zadania wydano 18 280,54 zł

 • Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice
 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice

Majdan

na zadania wydano 13 345,73 zł

 • Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan
 • Sprzątanie miejscowości Majdan

Matały

na zadania wydano 14 077,20 zł

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Matały
 • Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej  w miejscowości Matały etap II

Nadkole

na zadania wydano 9 625,98 zł

 • Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole

Ogrodniki

na zadania wydano 27 100,00 zł

 • Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach
 • Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach

Ostrówek

na zadania wydano 38 241,60 zł

 • Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek
 • Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek
 • Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek

Pogorzelec

na zadania wydano 18 425,25 zł

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec
 • Zakupu tablic z oznaczeniem ulic we wsi Pogorzelec
 • Wykonanie tablicy informacyjnej z planem wsi Pogorzelec z uwzględnieniem nazwy ulic z możliwością umieszczania ogłoszeń wiejskich
 • Wykonanie wentylacji wyciągowej w łazience i toalecie świetlicy wiejskiej

Samotrzask

na zadania wydano 12 044,52 zł

 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Samotrzask

Szumin

na zadania wydano 9 365,76 zł

 • Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie
 • Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin

Twarogi

na zadania wydano 18 089,32 zł

 • Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi.
 • Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów.

Wólka Paplińska

na zadania wydano 18 968,00 zł

 • Konserwacja rowu w miejscowości Wólka Paplińska

Zagrodniki

na zadania wydano 18 575,08 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki
 • Sprzątanie miejscowości Zagrodniki
 • Remont dróg gminnych w Zagrodnikach

Zambrzyniec

na zadania wydano 14 235,85 zł

 • Organizacja festynu rodzinnego i konkursu "Mistrz wypieków" w lipcu 2018 r.
 • Budowa wiaty wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej.