Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Instalacje OZE

 herb

Burmistrz Łochowa informuje, iż w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie instalacji OZE, do dnia 1.07.2016r do godz. 15.00 przyjmowane są deklaracje udziału w projekcie dla:

  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu,

zaś do dnia 15.07.2016r do godz. 15.00 przyjmowane są deklaracje udziału w projekcie dla:

  • kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.

Do 28 czerwca 2016r do godz. 11.00 złożono następującą ilość deklaracji:

  1. kolektory słoneczne – 449 szt.
  2. panele fotowoltaiczne do produkcji prądu – 124 szt.
  3. kotły centralnego ogrzewania opalanych biomasą – 76 szt.

Ponadto Burmistrz Łochowa informuje, iż w dniu 29 czerwca (środa) będzie można złożyć deklaracje w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie do godziny 20.00.

____________________________________________________________________

Burmistrz Łochowa informuje, iż Gmina Łochów przyjmuje deklaracje udziału w projekcie „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOCHÓW”. Czynimy usilne starania by uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% na następujące instalacje:


1. montaż instalacji solarnej do produkcji ciepłej wody
2. montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu
3. wymiana istaniejącego pieca na piec opalany biomasą (pelet, brykiet, drewno).

 

Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest dostarczenie wypełnionych ankiet i deklaracji do pokoju 221 w Urzędzie Miejskim w Łochowie. W przypadku gdy została złożona wcześniej ankieta na instalacje fotowoltaiczne, należy przynieść tylko uzupełnioną deklarację.

Osoby, które zgłaszały wcześniej chęć udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji solarnej, w przypadku podtrzymania swojej decyzji muszą uzupełnić ankietę i deklarację. Poprzednia lista chętnych ma charakter wyłącznie informacyjny.

UWAGA: DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE.
Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku informujemy, że przybliżony wkład mieszkańca dla poszczególnych instalacji może wynieść:

1. instalacja solarna
a) 2-4 osób korzystających - 2 panale - ok 2600 zł
b) 5-6 osób korzystających - 3 panele - ok 3500 zł
c) 7-9 osób korzystających - 4 panele - ok 4200 zł

2. instalacja fotowoltaiczna
a) roczne zużycie prądu w domu 2000kWh - moc instalacji 2kW - ok 4000 zł
b) roczne zużycie prądu w domu 3000kWh - moc instalacji 3kW - ok 6000 zł
c) roczne zużycie prądu w domu 4000kWh - moc instalacji 4kW - ok 8000 zł
3. piec na biomasę - w zależności od mocy kotła - od 3000 zł

Powyższe kwoty są szacunkami wynikającymi z przeprowadzonego rozeznania rynku. Dokładne kwoty wkładu mieszkańców będą ustalone po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
Prosimy dostarczyć uzupełnioną deklarację wraz z odpowiednią ankietą.

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Ankieta dla gospodarstwa domowego dla potrzeb określania poziomu zapotrzebowania na energię oraz wielkości mikroinstalacji prosumenckich.

 

2. DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

3. DOTACJE DO KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA OPALANYCH BIOMASĄ

 

4. DEKLARACJA udziału w projekcie „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOCHÓW”.

 

 

 

„Odnawialne źródła energii  w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Odnawialne źródła energi w Gminie Łochów