Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBSZARY O RANDZE LOKALNEJ

Wytypowano dwa obszary o randze lokalnej położone w południowo-wschodniej części gminy.

1. Teren położony między Ostrówkiem, Majdanem, Baczkami i Łochowem. Obejmuje niewielkie i rozdrobnione kompleksy leśne oraz dwa jeziorka bogate pod względem faunistycznym i florystycznym. Jedno z nich - w pobliżu Łochowa - zaprojektowano do objęcia ochroną rezerwatową. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 8,7 km2. Wyznaczony obszar położony jest w całości w granicach otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

2. Niewielki powierzchniowo teren liczący 3 km2 położony w południowej części gminy. Obejmuje urozmaicony krajobraz rolniczy typowy dla Podlasia z dużym udziałem rozdrobnionych lasów. W jego granicach znajduje się jeziorko o bogatej awifaunie lęgowej.

 Na obszarze gminy Łochów wyznaczono 7 obszarów o różnych walorach przyrodniczo-krajobrazowym: po jednym o randze międzynarodowej i krajowej, 3 o randze regionalnej oraz 2 o randze lokalnej. Ich całkowita powierzchnia wynosi 99,3 km2, co stanowi 54,7 powierzchni gminy.