Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBSZARY O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ

Wyróżniono jeden obszar o randze międzynarodowej położony w północnej części gminy i obejmujący fragment doliny Bugu o długości około 6,5 km i zróżnicowanej szerokości - od 3 km w okolicy Brzuzy do około 600 m koło Szumina. Przez ten teren przepływa przyujściowy odcinek Ugoszczy. Wyznaczony obszar liczy 14,7 km2 i obejmuje bogaty pod względem florystycznym, faunistycznym i krajobrazowym fragment Bugu. Na terenie tym jest położony rezerwat przyrody Jegiel oraz projektowany rezerwat Brzuza. Mają tu swoje siedliska ginące gatunki ptaków, jak kulik wielki, rycyk, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy i niektóre inne. Wyznaczony obszar położony jest w całości w granicach Parku Krajobrazowego.