Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBSZARY O RANDZE REGIONALNEJ

Wytypowano trzy obszary należące do tej kategorii, w tym dwa obejmujące rzekę Liwiec i jego dolinę. 

1. Duży obszar położony w północno-wschodniej części gminy i liczący 31 km2 i obejmuje duży kompleks leśny, bardziej rozczłonkowany od wyżej opisanego. Obszar ten w całości znajduje się w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu głównie bory sosnowe z charakterystyczną fauną i florą, w tym z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. W części północnej znajduje się rezerwat Czaplowizna, natomiast w części południowej, koło wsi Ostrówek, projektowany rezerwat Wilcze Błota.

2. Fragment doliny Liwca od granicy gminy w części północnej koło miejscowości Nadkole do granicy z miastem Łochów w części południowej. Fragment ten liczący około 13 km długości przy średniej szerokości 350 m zajmuje powierzchnię 4,5 km2. Pomimo dużego zainwestowania rekreacyjnego, rzeka i jej dolina zachowały znaczne walory przyrodnicze. Występują tu chronione i rzadkie gatunki ptaków charakterystyczne dla dolin rzecznych. Teren ten wchodzi w granice otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

3. Fragment doliny Liwca w południowej części gminy, liczący około 10 km długości i 10,6 km2 powierzchni. Średnia szerokość doliny Liwca na tym docinku wynosi 1 km. Rozciąga się od granicy miasta Łochowa w części północnej do granicy gminy w części południowej koło wsi Kalinowiec. W porównaniu do fragmentu wyżej opisanego, nie występuje tu zainwestowanie rekreacyjne. Dolina ma bardziej ,,dziki'' charakter i jest użytkowana gospodarczo głównie jako użytki zielone. Niewielki fragment tego terenu w części północnej (koło wsi Laski Stare) wchodzi w granice otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.