Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rodzaje turystyki w gminie Łochów

Gmina Łochów charakteryzuje się głównie turystyką pieszą i rowerową ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe NPK. Teren ten dzięki minimalnej ingerencji człowieka jest w stanie zbliżonym do naturalnego, co jest rzadkością w skali europejskiej. Niepowtarzalnym walorem parku jest szeroka dolina Bugu z tarasami, rozległymi starorzeczami, wydmami, piasczystymi plażami i urwistymi skarpami. Poza doliną rozciągają się łęgi, olsy i bory sosnowe oraz rzeka Liwiec, cieki polodowcowe jak Ugoszcz, Dzięciołka oraz wyniesienia wydmowe, pagórki kemowe i wzgórza morenowe.

SZLAKI TURYSTYKI PIESZEJ

- ''Szlak słoneczny'' rozpoczyna się w Urlach,  w sąsiedniej gminie Jadów biegnie na północ wzdłuż Liwca. Na teren gminy Łochów wchodzi po przekroczeniu mostu na Liwcu, biegnie dalej prawą stroną rzeki do Nadkola, gdzie ponownie przekracza Liwiec i wchodzi na teren woj. ostrołęckiego.

- ''Okrężny szlak Leśny'' - Topór, uroczysko Kuźniarki, Czaplowizna, uroczysko Chomąta, Topór. Liczy około 16 km długości. Częściowo przebiega przez teren gminy Stoczek oraz przez rezerwat Czaplowizna.

- ''Szlak im. Juliana Ejsmonda.'' Rozpoczyna się w Łochowie biegnąc początkowo skrajem dużego kompleksu leśnego, następnie przez wieś Jerzyska i rezerwat Jegiel do Nadkola i dalej do Kamieńczyka poza granicami gminy. Na terenach tych przebywał pisarz i poeta Julian Ejsmond, opisujący m.in. piękno Ziemi Łochowskiej.

- ''Szlak wielkiej przygody.'' biegnie na terenie gminy w kierunku wschód-zachód, niemal w całości przez tereny leśne, od Czaplowizny, poprzez uroczyska Chomąta i Jerzyska, Wywłokę, rezerwat Jegiel do Rafy i Kamieńczyka poza granicami gminy. Jest to główny szlak turystyczny projektowanego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

-  ''Szlak zabytków przyrody.'' Prowadzi poprzez trasę: Topór, rezerwat Czaplowizna i dalej na północ przez wieś Grabiny poza granicą gminy Łochów do Broku i Ostrowi Mazowickiej.
W granicach gminy przechodzi przez tereny leśne, na pozostałym odcinku głównie przez otwartą dolinę Bugu.

SZLAKI  KAJAKOWE

- Szlak kajakowy turystyki indywidualnej po rzece Bug.
- Szlak kajakowy turystyki indywidualnej po rzece Liwiec.