Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

 

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości położone w mieście Łochów, składające się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.

 • 92/6, 95/14, 99/14,
 • 92/7, 95/15, 99/15
 • 92/8, 95/16, 99/16, 100/15
 • 92/9, 95/17, 99/17, 100/16
 • 92/10, 95/18, 99/18, 100/17
 • 92/11, 95/19, 99/19, 100/18
 • 93/1, 95/20, 99/20, 100/19
 • 93/2, 95/21, 99/21, 100/20
 • 93/3, 95/22, 99/22, 100/21
 • 93/4, 95/23, 99/23, 100/22
 • 93/5, 95/24, 99/24, 100/23
 • 93/6, 95/25, 99/25, 100/24
 • 93/7, 95/26, 99/26, 100/25
 • 93/8, 95/27, 99/27, 100/26
 • 93/9, 95/28, 99/28, 100/27
 • 93/10, 95/29, 99/29, 100/28
 • 93/11, 95/30, 99/30, 100/29
 • 93/12, 95/31, 99/31, 100/30
 • 94/18, 95/32, 99/32, 100/31
 • 94/20, 95/33, 99/33, 100/32
 • 94/21, 95/34, 99/34, 100/33
 • 94/23, 95/35, 99/35, 100/34
 • 94/24, 95/36, 99/36, 100/35

 

przeznaczone są do sprzedaży na zasadach nieograniczonego przetargu ustnego.

 

Opis nieruchomości:

Działki powstały w wyniku podziału terenu pod osiedle mieszkaniowe. Położone są na terenach zakrzewionych samosiejką, która nie posiada wartości handlowej a likwidowany drzewostan może być wykorzystany na opał. Granice działek zostały wyznaczone
i zastabilizowane przez geodetę. Działki są w kształcie prostokątów przeznaczone pod zabudowę, jednak nieuzbrojone. Dojazd zapewnia droga gruntowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 „MN1,56”, „MN1.64”, „MN1.65”, „MN1.67”, „MN1.68” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

„UM5.2”, „UM5.1”, „UM7.4” - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,

„ZL1.29” - lasy,

 

 

 

Numer

Działki

 

powierzchnia

działek w ha

Tytuł własności

Księga Wieczysta

Cena

wywoławcza

(netto)

92/6, 95/14, 99/14

0,0886

SI1W/00021816/9, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5

86 000

92/7, 95/15, 99/15

0,0984

SI1W/00021816/9, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5

96 000

92/8, 95/16, 99/16, 100/15

0,1060

SI1W/00021816/9, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5

90 000

92/9, 95/17, 99/17, 100/16

0,0925

SI1W/00021816/9, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5

103 000

92/10, 95/18, 99/18, 100/17

0,1093

SI1W/00021816/9, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

106 000

92/11, 95/19, 99/19, 100/18

0,1150

SI1W/00021816/9, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

112 000

93/1, 95/20, 99/20, 100/19

0,1030

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

100 000

93/2, 95/21, 99/21, 100/20

0,1025

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

100 000

93/3, 95/22, 99/22, 100/21

0,0950

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

93 000

93/4, 95/23, 99/23, 100/22

0,1084

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

105 500

93/5, 95/24, 99/24, 100/23

0,1086

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

105 500

93/6, 95/25, 99/25, 100/24

0,1181

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

115 000

93/7, 95/26, 99/26, 100/25

0,1223

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

119 000

93/8, 95/27, 99/27, 100/26

0,1232

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

120 000

93/9, 95/28, 99/28, 100/27

0,1170

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

114 000

93/10, 95/29, 99/29, 100/28

0,0917

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

89 000

93/11, 95/30, 99/30, 100/29

0,0918

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

89 000

93/12, 95/31, 99/31, 100/30

0,0946

SI1W/00030079/6, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

92 000

94/18, 95/32, 99/32, 100/31

0,0919

SI1W/00036854/5, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

90 000

94/20, 95/33, 99/33, 100/32

0,1372

SI1W/00036854/5, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

133 000

94/21, 95/34, 99/34, 100/33

0,1359

SI1W/00036854/5, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

132 000

94/23, 95/35, 99/35, 100/34

0,1353

SI1W/00036854/5, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

132 000

94/24, 95/36, 99/36, 100/35

0,1343

SI1W/00036854/5, SI1W/00023174/0, SI1W/00022330/5,

131 000