Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zadania zrealizowane przez Gminę Łochów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Zadania zrealizowane przez Gminę Łochów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

 

  • „Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 szt. wiat przystankowych na przystankach komunikacyjnych  w sołectwie Brzuza.  Koszt: 13 645,62 zł brutto (w tym środki  z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 6 822,81 zł, środki z Funduszu Sołeckiego – 6 822,81 zł).     

 

  • „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach”. W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia składającą się z : 8 słupów ŻN-10, 1 słup P-10,5/2,5, 350 mb przewodu AsxSn 2x25 mm2 , 4 szt. lamp oprawa LED  30 W +4 wysięgniki ocynkowane, uziemienie linii na ostatnim słupie oraz osprzęt niezbędny do montażu linii oświetleniowej. Koszt: 19 790,00 zł brutto (w tym środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 9 895,00 zł, budżet Gminy Łochów-  9 895,00 zł).     

 

  • „Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce”. W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia składającą się z : 19 słupów ŻN-10, 2 słupów P-10,5/2,5, 900 mb przewodu AsxSn 2x25 mm2 , 11 szt. lamp oprawa LED  30 W +11 wysięgników ocynkowanych, uziemienie linii na ostatnim słupie oraz osprzęt niezbędny do montażu linii oświetleniowej. Koszt: 35 786,00 zł brutto (w tym środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 10 000,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego – 25 786,00 zł

 

  • „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi”.  W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych na przystankach komunikacyjnych   w sołectwie Twarogi. Koszt: 9 097,08 zł brutto (w tym środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” –4 548,54 zł, środki z Funduszu Sołeckiego – 4 548,54 zł).   

 

  • „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Łazy”. W ramach zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano: 2 szt. bujaków,1 szt. huśtawki, 4 szt. ławek oraz  4 szt. koszy na śmieci przy świetlicy wiejskiej w Łazach. Koszt: 8 265,00 zł brutto (w tym środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” –4 132,50 zł, środki z Funduszu Sołeckiego –4 132,50 zł).  

 

  • „Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej”. ” W ramach zadania wykonano roboty instalacyjne ( wodno-kanalizacyjne) oraz izolacyjne (ocieplono budynek świetlicy) w miejscowości Kalinowiec. Koszt: 22 444,10 zł brutto (w tym środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – 10 000,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego –9 481,96 zł, budżet Gminy Łochów- 2 962,14 zł).