Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

772 tys. zł. na kanalizację w Budziskach


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 31.05.2017

„Budowa kanalizacji sanitarnej  w Budziskach  - etap II” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego  PROW na lata  2014-2020.

 

W chwili obecnej tylko część wsi Budziska jest podłączona do systemu zbiorczej kanalizacji  sanitarnej, wykonanej w poprzednim okresie programowania ze środków PROW. Pozostała część domostw nadal odprowadza ścieki do zbiorników przydomowych, które często nie zapewniają szczelności. Dlatego Gmina Łochów wnioskowała o środki w ramach PROW 2014-2020 na wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska.

W tym celu Gmina Łochów w roku poprzednim złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,  który uzyskał pozytywną ocenę.

W związku  z powyższym 30 maja 2017 r.  Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski i Skarbnik Gminy Łochów Maria Komuda podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską na realizację drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Budziska.

Projekt obejmuje wykonanie 2 388,5 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 202 m kanalizacji tłocznej w miejscowości Budziska. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wykonane 41 przyłączy kanalizacyjnych. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.

Wartość całkowita projektu to 1 964 259,89 zł, z tego koszty kwalifikowalne 1 214 360,03 zł; dofinansowanie – 772 696 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Termin wykonania całej inwestycji to grudzień 2018 roku.

Projekt ten, zwiększający ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej , wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych i powierzchniowych na terenie Gminy Łochów a przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości