Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Badania ankietowe wśród mieszkańców gminy


ostatnai modyfikacja: 12.05.2017
dodane: 07.10.2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łochów

 

W związku z pracami nad Programem Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym wśród mieszkańców Gminy oraz udzielenie wszelkiej pomocy osobom prowadzącym badania.

Celem badania jest określenie rodzajów i skali zjawisk kryzysowych w obszarach rewitalizacji.

Poprzez udział w badaniu mają Państwo realną możliwość wpływu na przyszłość i rozwój Gminy Łochów.

Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania została firma EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk.

Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych oraz anonimowość wypowiedzi udzielanych w badaniu.

Powodzenie realizowanych badań w dużej mierze zależy od Państwa aktywnego udziału w pracach nad Programem Rewitalizacji!

 

Burmistrz Łochowa

Robert Gołaszewski

 

List do mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości