Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barchowie - umowa


ostatnai modyfikacja: 05.06.2019
dodane: 05.06.2019

5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów (odcinek od linii kolejowej nr 6 do drogi krajowej nr 50, dz. ew. 653 w Barchowie). Wykonawcą został Inżynieria Adampol Adam Michalik, adres: ul. Spacerowa 3, 05-280 Adampol. Wartość zadania opiewa na kwotę 2.228.881,02 zł brutto z terminem realizacji 31 lipca 2020 r.

Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem sprawował będzie Łukasz Skolimowski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, adres: ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce, za cenę 11.000,00 zł brutto.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości