Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2019 - ZGŁOŚ PROJEKT


ostatnai modyfikacja: 17.07.2018
dodane: 17.07.2018

Budżet partycypacyjny - demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec osiedla Łochów (miasta Łochów) decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego.

 

Drodzy Mieszkańcy Miasta Łochów, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.

 

Decyzją Rady Miejskiej w Łochowie, na potrzeby Budżetu Partycypacyjnego 2019 r. przeznaczono 200 tys. zł. w  tym 80% na projekty inwestycyjne i 20% na projekty społeczne.

 

Propozycję projektu może zgłosić mieszkaniec osiedla Łochów na formularzu (wzór do pobrania). Już na etapie składania wniosku inicjatywę musi popierać przynajmniej 10 mieszkańców, potwierdzając to pisemnie. Formularze można składać do specjalnej skrzynki z napisem ,,Budżet Partycypacyjny 2019’’ w terminie do 14 września 2018r. w zamkniętej kopercie.

 

 

 

To pierwszy ważny etap w procesie wyłaniania zwycięskiej inwestycji. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

 

Więcej informacji w załączniku poniżej, który zawiera –

 - Uchwałę Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019r., 

- Zasady i tryb przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2019,

- Formularz zgłoszenia projektu do budżetu partycypacyjnego 2019,

- tabela - Lista mieszkańców  Popierających propozycję projektu w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.,

- Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu partycypacyjnego gminy Łochów na 2019 rok.

 

 

Uchwała Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości