Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budżet partycypacyjny na rok 2019 - GŁOSOWANIE


ostatnai modyfikacja: 03.10.2018
dodane: 01.10.2018

                        GŁOSOWANIE

mieszkańców osiedla Łochów w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w dniach 01.10.2018 r. – 19.10.2018 r.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019:

 

1)      Głosowanie przeprowadza się w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, w godzinach urzędowania, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

2)      Osoba głosująca może złożyć w sposób określony w ust. 1 wyłącznie jedną kartę̨ do głosowania.

3)      Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 1 projekt inwestycyjny i 1 projekt społeczny.

4)      W głosowaniu udział biorą mieszkańcy osiedla Łochów.

5)      W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia (powyżej 16 roku życia), do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego (zamieszczonej w treści wzoru karty do głosowania).

6)      Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania, której wzór określi Burmistrz Łochowa.

7)      Głosowanie jest jawne.

W głosowaniu biorą udział następujące projekty: 

KATEGORIA: projekty inwestycyjne

Lp.

Nazwa projektu

Koszt szacunkowy

Krótki opis projektu

1.

Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie

20 000,00 zł

Projekt obejmuje uniwersalny sprzęt sportowy umożliwiający doskonałą zabawę oraz formę ćwiczeń ruchowych integrujących dzieci
i młodzież.  Skoki sprzyjają prawidłowemu rozwojowi postawy, wzmacniają kości, polepszają koordynację ruchową.

2.

Montaż tablic informacyjnych

Z nazwami ulic w centrum Łochowa

32 000,00 zł

Projekt dotyczy montażu nowego oznakowania ulic w centrum miasta Łochów. Wg szacunków, projekt obejmuje 55 słupków z dwoma tablicami informacyjnymi ustawionymi na skrzyżowaniu  ulic (2 komplety na skrzyżowanie). Ustawienie tablic informacyjnych z nazwami ulic na słupach, jest zgodne z obecnymi standardami i bardziej czytelne. Wykonanie tablic z folii odblaskowej zawierającej nazwę ulicy, herb i nazwę miasta lub nazwę osiedla (jeśli wcześniej zostanie nadana). 

3.

Wykonanie placu zabaw

40 000,00 zł

Plac zabaw przy ulicy Nowowiejskiej 2 jest bardzo potrzebny – około 30 dzieci. Projekt obejmuje zakup podstawowego zestawu do zabaw dla dzieci.

4.

Zagospodarowanie placu zabaw

50 000,00 zł

Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci (ul. Topolowa). Osiedle Laskowska zamieszkują młode małżeństwa i ok. 100 dzieci.

5.

Modernizacja placu zabaw na osiedlu „Węgrowska”

w Łochowie

90 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw. Zakup obejmuje: dwie bramki piłkarskie, huśtawki, karuzele, zabawki sprawnościowe i muzyczne, stojaki na rowery, tablica informacyjna, zjazd linowy, ,,bocianie gniazdo”. Będzie to atrakcyjne miejsce wypoczynku, spełnienie marzeń dla dzieci. Miejsce rozwoju, integracji
i budowania relacji.

6.

Wykonanie części ulicy przy bloku

95 000,00 zł

Wykonanie części ulicy przy bloku Marii Konopnickiej, część ulicy wykonana z kostki przez właściciela pałacu.

 

KATEGORIA: projekty społeczne

Lp.

Nazwa projektu

Koszt szacunkowy

Krótki opis projektu

1.

„Znajdź pomysł na siebie” Kino plenerowe i koncert

6 000,00 zł

Projekt dotyczy kina plenerowego dla dzieci i młodzieży z Łochowskiego gimnazjum, szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół (ok. 400 osób). Film oraz koncert połączony ze świadectwem ks. Bartczaka.

2.

Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

9 000,00 zł

Zorganizowanie festynu (plac przy ul. Fabrycznej – obok placu zabaw) ma na celu integrację mieszkańców, pogłębienie więzi, co powinno skutkować wzrostem zaangażowania społecznego, budowanie pozytywnych wzorców, pokazywanie w jaki sposób można spędzić czas, wolny od nałogów i w gronie rodziny.

 

Wykaz projektów odrzuconych.

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego powołany przez Burmistrza Łochowa, na posiedzeniu w dniu 25.09.2018 r., odrzucił 2 złożone projekty z przyczyn formalnych:

  1. Projekt pn. ,,Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ŁKS Łochów” -  kategoria projekty inwestycyjne,  zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej
    w Łochowie Nr LXI/435/2018 r. z dnia  27 czerwca 2018 r., propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 10 mieszkańców osiedla Łochów (osoby zameldowanej na terenie miasta Łochów). Lista mieszkańców popierających propozycję projektu zawiera  5 podpisów  mieszkańców osiedla Łochów oraz 5 podpisów mieszkańców innych miejscowości.
  2. Projekt pn. ,,Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy dla Młodzieży”, kategoria projekty społeczne, zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr LXI/435/2018 r. z dnia  27 czerwca 2018 r., propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 10 mieszkańców osiedla Łochów (osoby zameldowanej na terenie miasta Łochów). Lista mieszkańców popierających propozycję złożonego projektu zawiera  6 podpisów  mieszkańców osiedla Łochów oraz 4 podpisy mieszkańców innych miejscowości.

 

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

 

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Łochowa z dnia 1 października 2018 r. - dot. wzoru karty do głosowania Budżet Partycypacyjny 2019

Karta do głosowania Budżet Partycypacyjny 2019

 

autor: P.Wyszyński


przejdź do archiwum wiadomości