Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

dotyczy obniżenia opłaty targowej


ostatnai modyfikacja: 14.04.2015
dodane: 01.04.2015

 

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie wniosku
przedstawicieli kupców dotyczącego obniżenia opłaty targowej.
Rada Miejska w Łochowie po przeanalizowaniu podania przedstawicieli kupców
handlujących na targowisku w Łochowie, wysłuchaniu wniosków kupców na spotkaniu w dniu 23 lutego 2015 roku oraz informacji przedstawionej przez zarządcę targowiska nie znajduje podstaw do obniżenia opłaty targowej.
Rada Miejska w Łochowie podjęła w dniu 30 października 2014 roku uchwałę
o sezonowym obniżeniu opłaty w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

 

 

Zobacz dokument w oryginale - PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości