Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dyżury Leśniczego w UM w Łochowie w 2019 roku


ostatnai modyfikacja: 03.01.2019
dodane: 03.01.2019

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

W roku 2019 nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie Węgrowskim wykonuje Wojciech Biernacki, tel. 730-111-937.

Dyżur odbywać się będzie w terminach:

Gmina Łochów

Czwartek w godzinach 8:00-10:00

 

STYCZEŃ 10.01, 24.01

LUTY 07.02, 21.02

MARZEC 07.03, 21.03

KWIECIEŃ 04.04, 18.04

MAJ 09.05, 23.05

CZERWIEC 06.06

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości