Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

„EKOpozytyw MAZOWSZA” - nagrody WFOŚiGW w Warszawie rozdane


ostatnai modyfikacja: 09.02.2015
dodane: 27.10.2014

 

 

  

 

 

 

„EKOpozytyw MAZOWSZA” - nagrody WFOŚiGW w Warszawie rozdane

Warszawa, 23.10.2014 r.

 

Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymały z jego środków ponad 4 mld zł na finansowanie zadań proekologicznych. Za te pieniądze zostało zrealizowanych ponad 19 tysięcy inwestycji. Efekty środowiskowe widać na każdym kroku w całym województwie mazowieckim i trudno je wszystkie wyliczyć. To m.in. ponad 3 tys. nowych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, ponad 5,2 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 7,4 tys. km sieci wodociągowej, a co za tym idzie stworzenie ponad 115 tys. nowych przyłączy wodociągowych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując swoją proekologiczną misję zawsze zaznacza, że finansowanie działań środowiskowych na Mazowszu jest wręcz uzależnione od zaangażowania społecznego. To właśnie dzięki pieniądzom z Funduszu i chęci realizacji zadań przez podmioty z terenu województwa możliwe jest wykonywanie kolejnych inwestycji poprawiających stan środowiska - informuje Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

 

W celu podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zorganizował dla swoich klientów konkurs pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA”.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych - każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

 

Laureaci I edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”:

 

I.      OCHRONA WÓD (9 nominacji)

Laureat - Gmina Baranów (powiat grodziski)

Wyróżnienie - Gmina Mogielnica (powiat grójecki)

 

II.      GOSPODARKA WODNA (9 nominacji)

Laureat - Gmina Maciejowice (powiat garwoliński)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Kałuszyn (powiat miński)
 2. Gmina Kampinos (powiat warszawski zachodni)
 3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

 

III.      ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (5 nominacji)

Laureat - Miasto i Gmina Białobrzegi (powiat białobrzeski)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Łochów (powiat węgrowski)
 2. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (powiat siedlecki)

 

IV.      OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (9 nominacji)

Laureat - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Wyróżnienie -

 1. Gmina Goworowo (powiat ostrołęcki)
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” z Radomia
 3. Związek Gmin Regionu Płockiego

 

V.      EDUKACJA EKOLOGICZNA (jednostki samorządu terytorialnego - 6 nominacji)

Laureat - Gmina Krasnosielc (powiat makowski)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Jakubów (powiat miński)
 2. Gmina Kałuszyn (powiat miński)
 3. Gmina Sterdyń (powiat sokołowski)

 

VI.      EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty - 5 nominacji)

Laureat - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Wyróżnienie -

 1. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
 2. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”

 

VII.      OCHRONA PRZYRODY (3 nominacje)

Laureat - Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie

Wyróżnienie -

 1. Fundacja „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku
 2. Okręg Płocko - Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku

 

VIII.      POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH (2 nominacje)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Brwinów (powiat pruszkowski)
 2. Miasto Józefów (powiat otwocki)

 

IX.      SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (9 nominacji)

Laureat - Gmina Cegłów (powiat miński)

Wyróżnienie -

 1. Gmina Czerwonka (powiat makowski)
 2. Gmina Puszcza Mariańska (powiat warszawski zachodni)
 3. Powiat Żuromiński

 

To co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe bez wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy - wykwalifikowanych pracowników Funduszu oraz Beneficjentów, którym nie są obojętne sprawy poprawy jakości środowiska dla zdrowia i życia mieszkańców Mazowsza – podkreślił podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

 

Informacje dodatkowe:

Gospodarzami wieczoru byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Warszawa.

 

Uczestnicy uroczystości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk, Stefan Kotlewski, Andrzej Łuczycki, Andrzej Snarski, Mirosław Adam Orliński, Zbigniew Gołąbek; Przemysław Cichocki - Doradca Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele NFOŚiGW, dyrektorzy i prezesi najwięszych publicznych instytucji i przesdiębiorstw z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów, dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami.

 

Wyróżnienia dla pracowników:

Podczas uroczystości zostali również uhonorowani pracownicy WFOŚiGW w Warszawie. Za szczególny wkład pracy w działalność Funduszu 12 osób otrzymało wyróżnienie Wicepremiera Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego. Okolicznościowe dyplomy wręczył w imieniu Wicepremiera Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego - Pan Przemysław Cichocki - Doradca Wicepremiera.

 

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Uczestnikami pierwszej edycji konkusu mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku.

 

Pełna lista nominowanych beneficjentów:

 1. Kategoria OCHRONA WÓD - nominowani:

1. Gmina Baranów

2. Gmina Cegłów

3. Gmina Garwolin

4. Gmina Maciejowice

5. Gmina Mogielnica

6. Gmina Olszanka

7. Gmina Pilawa

8. Gmina Teresin

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim

 

 1. Kategoria GOSPODARKA WODNA- nominowani:
  1. Gmina Kałuszyn
  2. Gmina Kampinos
  3. Gmina Karczew
  4. Gmina Maciejowice
  5. Gmina Odrzywół
  6. Gmina Rzekuń
  7. Gmina Wiśniew
  8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
  9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

 

 1. Kategoria ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII- nominowani:
  1. Gmina Jabłonna
  2. Gmina Łochów
  3. Gmina Żuromin
  4. Miasto i Gmina Białobrzegi
  5. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

 

 1. Kategoria OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI- nominowani:
  1. Gmina Goworowo
  2. Gmina Lipsko
  3. Gmina Obryte
  4. Gmina Prażmów
  5. Gmina Troszyn
  6. „Ekolider” Jarosław Wyglądała z siedzibą w Garwolinie
  7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” z Radomia
  8. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
  9. Związek Gmin Regionu Płockiego

 

 1. Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA(skierowana do jednostek samorządu terytorialnego) - nominowani:
  1. Gmina Dębe Wielkie
  2. Gmina Jakubów
  3. Gmina Kałuszyn
  4. Gmina Korytnica
  5. Gmina Krasnosielc
  6. Gmina Sterdyń

 

 1. Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA(dla innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego) - nominowani:
  1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
  2. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
  3. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”
  4. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
  5. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

 

 1. Kategoria OCHRONA PRZYRODY- nominowani:
  1. Fundacja „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku
  2. Okręg Płocko - Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku
  3. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie

 

 1. Kategoria POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH- nominowani:
  1. Gmina Brwinów
  2. Miasto Józefów

 

 1. Kategoria SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (nagroda za całokształt współpracy z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku; warunkiem nominacji do tej nagrody była realizacja zadań proekologicznych w co najmniej 3 różnych dziedzinach dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Warszawie) - nominowani:
  1. Gmina Cegłów
  2. Gmina Czerwonka
  3. Gmina Dębe Wielkie
  4. Gmina Korytnica
  5. Gmina Puszcza Mariańska
  6. Gmina Skórzec
  7. Gmina Szczutowo
  8. Gmina Zbuczyn
  9. Powiat Żuromiński

 

 

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Anna Mzyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
kom. 506 09 14 77; tel. (22) 50 44 125; fax (22) 50 44 139
e-mail: amzyk@wfosigw.pl

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości