Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gaz w Gminie Łochów - Komunikat SIME Polska


ostatnai modyfikacja: 08.11.2017
dodane: 20.12.2016

K O M U N I K A T

W dniu 16.12.2016 w Łochowie odbyło się spotkanie dotyczące gazyfikacji obszaru gmin: Dobre, Strachówka, Jadów oraz miasta i gminy Łochów. W spotkaniu tym uczestniczyli burmistrz Łochowa i wójtowie pozostałych gmin oraz przedstawiciele SIME Polska inwestora, który będzie realizował inwestycję budowy gazociągu Dobre-Strachówka-Jadów-Łochów. Przedstawiciele inwestora poinformowali, że wiosną 2017r. nastąpi rozpoczęcie budowy gazociągu w gm. Dobre. Przewiduje się, że prace związane z budową sieci do Łochowa potrwają do końca września 2017r. W grudniu 2017 roku przewiduje się rozpoczęcie dostaw gazu do pierwszych Klientów. SIME Polska poinformowała, że za kilka miesięcy, po uzgodnieniu z władzami samorządowymi, rozpocznie  dyżury w miejscowościach - siedzibach gmin i w Łochowie. Podczas dyżurów mieszkańcy  będą mogli dowiedzieć się więcej o gazyfikacji, możliwościach wykorzystania gazu ziemnego, a przede wszystkim warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Podczas dyżurów tych będzie można już podpisywać umowy przyłączeniowe do sieci gazowej!!! Podczas spotkania 16 grudnia uzgodniono również, że na przełomie stycznia/lutego 2017r odbędą się spotkania z mieszkańcami miejscowości, które będą gazyfikowane z udziałem przedstawicieli SIME Polska oraz, że kolejne informacje o budowie gazociągu będą zamieszczane  na stronach internetowych gmin i m. Łochów. SIME Polska przekazała również informację, że osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z gazyfikacją jest pan Jacek Miluśki tel. j.miluski@simepolska.pl

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości