Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości


ostatnai modyfikacja: 17.04.2018
dodane: 17.04.2018

Wzorem lat ubiegłych w Łochowie odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce i Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Węgrowie przy dofinansowaniu przez Burmistrza Łochowa.

W olimpiadzie wzięło udział 38 uczestników z terenu gminy Łochów, w tym, należy wspomnieć,  pięciu panów. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test zawierający 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Największą ilość punktów uzyskała Pani Małgorzata Podgórska ale ze względu na to, że w ubiegłym roku zdobyła pierwsze miejsce nie mogła zdobyć tegorocznej nagrody. Ostatecznie kolejność miejsc była następująca: Pierwsze miejsce zdobyła Pani Bogumiła Zając, drugie  Teresa Siekierska a trzecie  Pani Jadwiga Maguza. Dla pięciu osób, które zdobyły największą ilość punktów Gmina Łochów zapewniła roczną prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

Nagrody i upominki wręczył Burmistrz Robert Gołaszewski i Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska wraz z przedstawicielami MODR.

W trakcie obrad komisji konkursowej, uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat „Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet”. Panie miały również szansę zakupu rękodzieła, które zaprezentowała Pani Małgorzata Pepłowska z Ruchny. Olimpiadzie towarzyszył  poczęstunek oraz degustacja kulinarnych smakołyków, za które serdecznie dziękujemy Paniom ze Związku Emerytów i Rencistów oraz Paniom z Zambrzyńca i Brzuzy .

Gratulujemy ogromnej wiedzy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości